Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Forsikringer/
Andre opplysninger

Velg medlemsskap
Type medlemskap
Fra datoMedlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Forsikringer/
Andre opplysninger

Person- og adresseinformasjon
Fødselsnr
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnr
Poststed
For å registrere utlandsadresse, skriv landkode i postnummerfeltet.

Telefon mobil
Telefon privat
Telefon jobb
E-post privat
E-post arbeid
Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Forsikringer/
Andre opplysninger

Registrer arbeidsforhold
Arbeidssted
Adresse
Postnr
Poststed
For å registrere utlandsadresse, skriv landkode i postnummerfeltet.

Stilling
Stillingsprosent
Hvis du har flere arbeidsforhold kan du påføre dette under 'Andre opplysninger'
Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Forsikringer/
Andre opplysninger

Forsikringer / Andre opplysninger
Forsikring
Huk av dersom du ønsker:
Reiseforsikring
Uføre- og ulykkesforsikring
Studentmedlemmer får denne først da de er ferdig med studiene. Dersom man velger å ikke tegne denne ved innmelding, slipper man å fremlegge helseerklæring. Hvis man senere ønsker denne, så må helseerklæring fremlegges. Uføreforsikringen har 2 års karantenetid, og gjelder til man er 60 år. Ulykkesforsikringen gjelder til man er 70 år.

Ytterligere opplysninger
Vervet av
Medlemsnummer
95 som står først på medlemskortet skal ikke tas med
Fornavn
Etternavn
Dersom du kommer fra et annet LO-forbund, vennligst fyll ut dette:
Innmeldingsdato fra første LO-forbund
LO-forbundSamtykker
Jeg har lest og akseptert personvernerklæringen


Medlemsblad*
Jeg ønsker medlemsbladet tilsendt elektronisk
Jeg ønsker medlemsbladet tilsendt per post
Jeg ønsker ikke medlemsblad tilsendt


Du vil automatisk bli satt med betalingsmåte «Trekk i lønn via arbeidsgiver» dersom du har oppgitt arbeidsgiver. Alle andre vil motta giro.
Arbeidssted
Søk etter arbeidssted
Resultat av søk etter arbeidssted
Utdanningssted
Søk etter utdanningssted
Navn