Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Forsikringer/
Andre opplysninger

Velg medlemsskap
Type medlemskap
Fra datoMedlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Forsikringer/
Andre opplysninger

Person- og adresseinformasjon
Fødselsnr
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnr
Poststed
For å registrere utlandsadresse, skriv landkode i postnummerfeltet.

Telefon mobil
Telefon privat
Telefon jobb
E-post privat
E-post arbeid
Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Forsikringer/
Andre opplysninger

Registrer arbeidsforhold
Arbeidssted
Adresse
Postnr
Poststed
For å registrere utlandsadresse, skriv landkode i postnummerfeltet.

Stilling
Stillingsprosent
Hvis du har flere arbeidsforhold kan du påføre dette under 'Andre opplysninger'
Medlemskap

»
Person-
opplysninger
»
Arbeids-
forhold
»
Forsikringer/
Andre opplysninger

Forsikringer / Andre opplysninger
Forsikring
Huk av her dersom du ikke ønsker:
Reiseforsikring
Uføre- og ulykkesforsikringYtterligere opplysninger
Vervet av
Medlemsnummer
95 som står først på medlemskortet skal ikke tas med
Fornavn
Etternavn
Dersom du kommer fra et annet LO-forbund, vennligst fyll ut dette:
Innmeldingsdato fra første LO-forbund
LO-forbundDu vil automatisk bli satt med betalingsmåte «Trekk i lønn via arbeidsgiver» dersom du har oppgitt arbeidsgiver. Alle andre vil motta giro.
Arbeidssted
Søk etter arbeidssted
Resultat av søk etter arbeidssted
Utdanningssted
Søk etter utdanningssted
Navn